Käyttöehdot

Finhits Online on sosiaalinen virtuaalikasino. Tämä sivu sisältää yksinomaan käyttöehdot.

Ennen kuin lataat sovelluksemme, sinun on luettava huolellisesti käyttöehdot. Pelin lataaminen palvelun kanssa tarkoittaa seuraavaa:

 • olet tutustunut käyttöehtoihin ja hyväksynyt ne kokonaisuudessaan
 • suostut olemaan käyttämättä Palvelua laittomalla tavalla
 • suostut noudattamaan pelietikettissä annettuja sääntöjä
 • olet lukenut ja hyväksynyt vastuullisen pelaamisen säännöt,
 • hyväksyt, että henkilötietojasi voidaan käsitellä käyttöehdoissa määritellyssä laajuudessa.

Palvelun kautta tarjottavien palvelujen tarjoamisen ehdot seuraavalla nimellä: Finhits Online Social Online Casino

Yleiset säännökset

1.1. Palveluehdoissa määritellään säännöt, jotka koskevat palveluntarjoajan Internet-palvelun kautta tarjoamien interaktiivisten palvelujen (jäljempänä “käyttäjät”) yksittäisten käyttäjien (jäljempänä “käyttäjät”) käyttöä seuraavalla nimellä: Finhits Online Slots Online Social Online Casino (jäljempänä “palvelu”).

1.2. Palveluntarjoajan tarjoamien palvelujen on tarjottava rekisteröidyille palvelunkäyttäjille (“jäsenille”) pääsy palveluun, joka käsittää viihde-tarkoituksiin käytetyn pelialustan, sekä annettava käyttäjille mahdollisuus ottaa yhteyttä ja jakaa tietoja ja mielipiteitä muiden kanssa peleistä kiinnostuneille henkilöille ja parantaa tietämystään peleihin liittyvistä aiheista.

1.3. Osana palveluntarjoajan tarjoamia palveluja jäsenet voivat osallistua peleihin, joissa pisteet riippuvat heidän reaktionopeudestaan, näppäryydestään ja havainnointitaidoistaan. Voittaakseen pelaajan tulee saada eniten pisteitä asiaankuuluvasta pelistä, joka edellyttää edellä mainittujen taitojen soveltamista, tai peleissä, joissa pisteytys tai lopputulos riippuu tietyssä määrin tai yksinomaan sattumasta.

1.4. Palvelun kautta saataville tarjottujen palvelujen käyttäminen ja jäsenyyden hakeminen merkitsee tässä asetettujen ehtojen hyväksymistä ja hyväksymistä sekä näiden ehtojen sitomista joka kerta, kun Palvelua käytetään. Käyttäjiä, jotka vierailevat Palvelussa ilman rekisteröitymistä jäseniksi, sitovat Palveluehdot siinä laajuudessa kuin laissa säädetään palvelujen tarjoamisesta sähköisin keinoin.

1.5. Palveluntarjoaja haluaa ilmoittaa, ettei se tee sopimuksia Palvelun käyttäjien tai Jäsenten kanssa erikseen. Kaikkien palvelun käyttäjien ja jäsenten, jotka käyttävät palveluntarjoajan tarjoamia palveluja palvelun kautta, on noudatettava yksinomaan näitä palveluehtoja.

1.6. Käyttöehtoja voidaan tarkastella ja tulostaa milloin tahansa.

1.7. Mahdollisuus nauttia kaikista palvelun kautta saatavissa olevista pelien ominaisuuksista riippuu pelaajan tietokoneesta tai mobiililaitteesta, joka täyttää tietyt tekniset vaatimukset. Palvelun käyttäjät ovat yksin vastuussa laitteidensa ja Palvelun teknisen yhteensopivuuden varmistamisesta.

1.8. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun saatavuudesta, joka johtuu sen valvomattomista tekijöistä tai odottamattomista olosuhteista. Lisäksi Palveluntarjoaja pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa palvelujen tarjoaminen Palvelun kautta milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, erityisesti silloin kun Palvelulle on tehtävä huoltotöitä, uudelleentarkastelua tai teknistä laajennusta. Palvelun käyttäjät ja rekisteröidyt jäsenet.

 

JÄSENYYS JA REKISTERÖINTI

2.1 Palvelun kautta saatavien pelien pelaamiseksi käyttäjien on rekisteröidyttävä palvelun yksittäisille jäsenille (jäljempänä “tili”). Jokaisesta oikein rekisteröidystä palvelun käyttäjästä tulee palvelun jäsen.

2.2 Rekisteröitymällä Palveluun ja rekisteröitymällä siihen jokainen Käyttäjä vahvistaa nimenomaisesti, että hän on vähintään 18 tai 21 vuotta vanha, kykenevä tekemään kauppoja, hänellä on oikeus tarkastella eksplisiittistä sisältöä Käyttäjän maan lakien mukaisesti asuinpaikkasi, ja hyväksyy käyttöehdot.

2.3 Palveluntarjoaja haluaa neuvoa palvelun käyttäjiä, että koska useiden palvelun kautta tarjottujen pelien lopputulos riippuu pelaajien, tietyntyyppisistä vammoista kärsivien, ihmisten reaktioiden nopeudesta, näppäryydestä ja havainnointitaidoista näkövamma tai motorinen vamma, voi olla vaikeaa käyttää Palvelua. Palveluntarjoaja ilmoittaa, että IT-tekniikan kehityksen nykyisen tason vuoksi sillä ei ole keinoja varmistaa vammaisten erityistä pääsyä palveluun. Samanaikaisesti palveluntarjoaja haluaa vakuuttaa palvelun käyttäjille, että se tarjoaa tällaisille henkilöille pääsyn Palvelun kautta saataviin näytelmiin niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.

2.4 Jos Palvelun jäseneksi ilmoittautuva käyttäjä ilmaisee tällaisen toiveensa, hänen on saatava pääsy Palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin välittömästi rekisteröinnin yhteydessä. Tällöin Käyttäjällä ei ole oikeutta vetäytyä sopimuksesta tiettyjen kuluttajien oikeuksien suojaamisesta annetun lain mukaisesti. Kummassakin tapauksessa Käyttäjä menettää oikeuden peruuttaa Palveluntarjoajan kanssa tehdystä sopimuksesta siitä hetkestä lähtien, kun hän pelaa ensimmäisen kerran Palvelun kautta tarjotussa näytelmässä.

2.5 Rekisteröityessään Palvelun jäsenyyteen käyttäjien on täytettävä rekisteröintilomake, johon he kirjoittavat tarkat ja ajantasaiset tiedot. Jos käyttäjät antavat tietoja maksu- tai luottokorteistaan, heidän on varmistettava, että heillä on täysi oikeus käyttää tällaisia ​​kortteja ja että heillä on riittävät varat maksaa kaikki Palveluntarjoajalle maksettavat maksut.

2.6 Jos jäsenen rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot todetaan harhaanjohtaviksi, puutteellisiksi tai virheellisiksi, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa kyseisen jäsenen tili Palvelusta ja jättää huomiotta hänen rekisteröintinsä. Tällöin jäsenellä ei ole oikeutta nostaa mitään vaatimuksia palvelujäsenyyden menettämisestä.

2.7 Palveluntarjoaja voi tarkkailla paikkoja, joista käyttäjät saavat pääsyn Palveluun, ja toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä voi ryhtyä asianmukaisiin teknisiin toimiin estääkseen pääsyn Palveluun sellaiselta lainkäyttöalueelta, jonka lakien mukaan Palveluntarjoajan parhaalla mahdollisella tavalla tietämystä, kieltää tai rajoittaa pääsyä Palveluun.

2.8 Palveluntarjoaja voi vaatia jäsentä vaihtamaan salasanansa tai muut kirjautumistunnuksensa turvallisuuden vuoksi tai muista tärkeistä organisatorisista tai teknisistä syistä.

2.9 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Jäsentili Palvelusta, ellei Tiliä ole käytetty vähintään vuoden ajan viimeisestä kirjautumispäivästä.

 

SÄÄNTÖJEN TOISTAMINEN

3.1 Osallistuakseen tiettyihin palvelun kautta tarjottaviin peleihin jäsenillä on oltava pelimerkit. Pelimerkkejä voidaan jakaa jäsenille maksutta tai hankkia käyttäjät pelaamista varten hinnastossa ilmoitetusta hinnasta, tai hankkia muutoin maksutta minkä tahansa palveluntarjoajan osana palvelutoimintoa järjestämän kampanjan ehtojen mukaisesti.

3.2 Pelisäännöt, pisteytys, osallistumiskysymykset ja peliohjeet on esitetty kunkin palveluntarjoajan saataville asettaman pelin mukana tulevissa viiteosioissa.

3.3 Pelin päättymisen jälkeen Palveluntarjoajan on julkistettava sisäänkirjautumistiedot ja yksittäisten osallistujien pisteet. Yllä olevat tiedot sisällytetään myös korkeiden pisteiden taulukoihin.

 

VASTUULLISEN PELIEN SÄÄNNÖT

Internet-palvelun tarkoituksena on tarjota sen käyttäjille viihdettä, antaa heille mahdollisuus osallistua kontakteihin ja keskusteluihin muiden käyttäjien kanssa, joilla on samat edut, ja parantaa heidän tietämystään pokerista ja pelaamisesta. Palvelun saattaminen yleisön saataville toivomme, että kaikki sen käyttäjät käyttävät palvelussa tarjottuja palveluja tähän tarkoitukseen. Voi kuitenkin tapahtua, että Palvelussa tarjottujen palveluiden käytöstä tulee viihteen lähteen sijasta joillekin käyttäjille tapa kuluttaa liikaa aikaa ja rahaa. Tällaiset tapaukset ovat harvinaisia ​​ja ennen kaikkea mahdollista välttää, jos noudatetaan vain seuraavia perussääntöjä:

 • Pelaan huvin vuoksi.
 • Pelaan pisteillä, joilla ei ole todellista arvoa, tiedän, että niiden ainoa arvo on tyytyväisyyteni.
 • Käytän pelaamiseen vain niin paljon rahaa kuin minulla on varaa menettää.
 • Yritän voittaa, mutta en koskaan yritä kostaa.
 • En pelaa, kun olen surullinen, väsynyt ja / tai masentunut huumeiden tai alkoholin vaikutuksesta.
 • Voin viettää vapaa-aikaa myös tekemällä muita asioita kuin pelaamalla.

Muista, että kun sinusta tuntuu, että pelien pelaamisesta tulee sinulle jotain muuta kuin vain viihteen lähde, voit palvelusääntöjen mukaisesti vaatia jäsentilisi poistamista ja käyttöoikeutesi palvelussa tarjottuihin palveluihin pysyvästi kielletty.